Tersine Mühendislik; Optik tarama cihazları kullanılarak elde edilen datanın, parametrik cad model haline getirilmesi ve sonrasında teknik resim haline dönüştürülmesi ile devam eden bir süreçtir. Bunun devamında referans ürün için gerekli testlerin yapılması ile edinilen dataların bir paket halinde toparlanması ve kullanılması işlemine tersine mühendislik denir. Optik tarama cihazından elde edilen ham nokta bulutu data uzayda milyonlarca noktanın bir araya gelerek oluşturduğu bir datadır ve bu data ham olduğu için datanın piyasadaki her yazılım ile verimli bir şekilde kullanılması pek mümkün olmayabilir.